W witrynie filarum.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
logo filarum.pl Laur Klienta Laur Klienta
Zaloguj się
Zaloguj się

zapomniałem hasła

Pytania i odpowiedzi

 • Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej:

  • która jest obywatelem Polski i posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
  • która jest w wieku od 20 do 76 lat
  • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
  • która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce.
 • Jeśli posiadasz rachunek w Banku z listy poniżej, na konto tego Banku przelej opłatę rejestracyjną 0,01 zł, a pieniądze zostaną wysłane niezwłocznie po akceptacji Twojego wniosku.

  • PKO BP: 23 1020 1013 0000 0402 0295 5946
  • Alior: 76 2490 0005 0000 4600 4444 9114
  • PEKAO SA: 49 1240 6218 1111 0010 5441 8070
  • Santander: 87 1090 1043 0000 0001 2223 6842
  • mBank: 15 1140 1977 0000 5989 3200 1003
  • Millennium Bank: 07 1160 2202 0000 0002 4978 3050
  Klienci z rachunkiem w innych bankach, mogą wybrać dowolne konto, aby przelać opłatę rejestracyjną. W przypadku jeśli klient posiada własne konto bankowe w którymś z powyższych banków, należy dokonać przelewu na konto tego banku. Jeśli klient posiada konto w innym banku sugerujemy wybór konta bankowego PKO BP. Pożyczka zostanie udzielona z jednego z powyższych kont. Klienci innych banków muszą liczyć się z czasem wykonania przelewu (do jednego pełnego dnia roboczego) zarówno przy przelewie opłaty rejestracyjnej, jak i podczas otrzymania pożyczki.

  Informujemy, że nie akceptujemy szybkich przelewów poprzez przyspieszające systemy bankowe lub SKOK.
  • Możesz pożyczyć do 1 000 zł za pierwszym razem*
  • Możesz pożyczyć powyżej 1 000 zł za drugim i każdym kolejnym razem*

  *w zależności od oceny zdolności kredytowej
 • Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie po ukończeniu rejestracji. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych osobowych. Decyzję otrzymasz SMS-em na numer podany podczas rejestracji.
 • Jeżeli decyzja o przyznaniu pożyczki będzie pozytywna, pieniądze zostaną wypłacone na Twój rachunek bankowy niezwłocznie. Jeżeli posiadasz rachunek bankowy w innym banku, pieniądze znajdą się na Twoim rachunku bankowym w ciągu jednego dnia roboczego. Zaznaczamy, że dokładna szybkość transferu zależy indywidualnie od każdego banku.
 • Pożyczkę należy zwrócić w ciągu tylu dni, ile wskazałeś we wniosku. Dokładny termin zwrotu Twojej pożyczki możesz zobaczyć po zalogowaniu się na swój Profil Klienta
 • Informacje dotyczące udzielonej pożyczki znajdują się na Twoim Profilu Klienta, jak również są wysyłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Aby spłacić otrzymaną pożyczkę, należy dokonać przelewu bankowego w terminie oraz wysokości wskazanych w Umowie Pożyczki FILARUM.PL. Przelew należy prawidłowo oznaczyć poprzez wpisanie numeru pożyczki w tytule przelewu.

  Niżej dane do przelewu:
  Odbiorca: Rapid Finance Polska Sp. z o.o
  Adres: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, Polska
  Tytuł przelewu: Spłata pożyczki nr (wpisz numer pożyczki)
  Numer pożyczki znajdziesz po zalogowaniu się na swój Profil Klienta

  UWAGA! Spłaty można dokonać dowolną metodą oraz z dowolnego konta bankowego. Jeśli wpłacasz z innego konta bankowego lub inną metodą płatności koniecznie oznacz prawidłowo przelew. W przypadku nieprawidłowego oznaczenia przelewu może nastąpić nieprawidłowe zaksięgowanie wpłaty.
 • Nie, w tym samym czasie jedna osoba może otrzymać tylko jedną pożyczkę.
  Kiedy pożyczka będzie spłacona możesz złożyć wniosek o kolejną pożyczkę.
 • Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym dniu przed terminem wskazanym w Umowie Pożyczki FILARUM.PL.
 • Pożyczkę możesz spłacać dowolną metodą płatności oraz z dowolnego konta bankowego. Ważne aby przelew był właściwie oznaczony.
 • Pożyczka zostaje odmówiona w wypadkach gdy:
  • masz jakiekolwiek inne zaległości lub opóźnienia w spłatach pożyczek lub kredytów
  • podałeś nieprawdziwe dane podczas rejestracji
  • nie spełniasz warunków umowy i regulaminu
  • nie spełniłeś warunków weryfikacji
  • nie spłaciłeś poprzedniej pożyczki
 • Jeżeli po upływie terminu jednego dnia po udzielaniu pożyczki nie otrzymałeś informacji mailem, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klientów - tel. 222 66 80 80 w w godzinach 8.00-22.00 lub wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: info@filarum.pl
 • Aby dokonać zmiany adresu e-mail należy dokonać przelewu 0,01 zł z indywidualnego konta bankowego, z którego została dokonana opłata rejestracyjna. Jako tytuł przelewu proszę podać nowy adres e-mail. Dokonana przez nas zmiana zostanie potwierdzona poprzez wiadomość sms.
 • Aby dokonać zmiany numeru konta bankowego, należy z nowego rachunku bankowego dokonać przelewu 0,01 zł. Jako tytuł przelewu proszę wpisać: (PESEL) zmiana numeru rachunku bankowego. Dokonana przez nas zmiana zostanie potwierdzona poprzez wiadomość sms.
Dział obsługi klienta
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 22:00
Sobota - Niedziela 8:00 - 20:00
Windykacja
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 19:00
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek Sobota - Niedziela
8:00 - 22:00 8:00 - 20:00
Dział obsługi klienta
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 22:00
Sobota - Niedziela 8:00 - 20:00
Windykacja
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 19:00
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 22:00
Sobota - Niedziela
8:00 - 20:00
WEŹ POŻYCZKĘ
LOGOWANIE
CZAT
MENU
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 66 80 80. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 0% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 1000 zł (stan na dzień 02.01.2019). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 562,16 (w tym odsetki kapitałowe 16,44 zł, prowizja 545,72), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1936,3%, całkowita kwota do zapłaty 2562,16 zł (stan na dzień 02.01.2019). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.