W witrynie filarum.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
logo filarum.pl Laur Klienta Laur Klienta
Zaloguj się
Zaloguj się

zapomniałem hasła

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o poufności stanowi według zasad zachowania prywatności, integralną część strony internetowej www.filarum.pl.
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. zapewnia odwiedzającym stronę internetową, ochronę danych osobowych, która jest świadczona zgodnie obowiązującymi ustawami i przepisami prawa polskiego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 


Administrator danych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.
Adres do korespondencji: ul. Postępu 18A, 02-676 WarszawaInspektor Ochrony Danych Osobowych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.
IOD - Monika Niedobecka
Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail iod@rapidfinance.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres:
Inspektor Ochrony Danych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 18A, 02-676 WarszawaDane zbierane podczas rejestracji:
Aby złożyć wniosek o udzielenie pożyczki należy zarejestrować się podając:

 • dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, serie i numer dokumentu;
 • dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania;Cel przetwarzania danych 
Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki FILARUM.PL lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności założenia konta na stronie FILARUM.PL na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzenia działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku Klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapobiegania oszustwom, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 • obrony ewentualnych roszczeń wobec Rapid Finance Polska Sp. z o.o., na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 • rozpatrzenia zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonania obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia w/w zgłoszenia (w przypadku gdy zgłoszenie wpłynęło)
 •  


Odbiorca danych
Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, odzyskiwania należności, niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
W przypadku żądań dotyczących danych osobowych Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, odzyskiwania należności, niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, rozpatrywać i udzielać odpowiedzi na żądanie.
Dane mogą zostać przekazane również odpowiednim organom państwowym, w celach przewidzianych przepisami prawa.Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pożyczki, obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych administratora. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku żądań dotyczących danych osobowych Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.
 
 

Prawa osoby udostępniającej dane
Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail info@filarum.pl; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

Konsekwencje niepodania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz posiadania profilu klienta na stronie internetowej www.filarum.pl, również w celach otrzymywania ofert handlowych. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy oraz otrzymania ofert handlowych. W przypadku zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia.
 
 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na sprawdzeniu zdolności kredytowej, w skutek czego zostanie podjęta decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. 
W przypadku rozpatrywania zgłoszeń dotyczących danych osobowych Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Udostępnianie danych
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) poprosimy o udzielenie Rapid Finance Polska Sp. z o.o. upoważnienia do wystąpienia i uzyskania informacji od następujących podmiotów: InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 oraz ERIF Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38.Bezpieczeństwo danych

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom i stronom trzecim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o odwiedzających, zbierane za pomocą strony internetowej www.filarum.pl są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia i podniesienia jakości świadczenia usług.

Usługi świadczone przez Rapid Finance Polska Sp. z o.o. spełniają surowe normy ochrony prywatności. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny.

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie zamieści, będą przez Rapid Finance Polska Sp. z o.o. przetwarzane zgodnie z RODO.Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy:
info@filarum.pl lub telefoniczny do Działu Obsługi Klientów: +48 222 66 80 80

Dział obsługi klienta
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 22:00
Sobota - Niedziela 8:00 - 20:00
Windykacja
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 19:00
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek Sobota - Niedziela
8:00 - 22:00 8:00 - 20:00
Dział obsługi klienta
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 22:00
Sobota - Niedziela 8:00 - 20:00
Windykacja
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 19:00
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 22:00
Sobota - Niedziela
8:00 - 20:00
WEŹ POŻYCZKĘ
LOGOWANIE
CZAT
MENU
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 66 80 80. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 0% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 1000 zł (stan na dzień 02.01.2019). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 562,16 (w tym odsetki kapitałowe 16,44 zł, prowizja 545,72), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1936,3%, całkowita kwota do zapłaty 2562,16 zł (stan na dzień 02.01.2019). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.