W witrynie filarum.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
logo filarum.pl Laur Klienta
Zaloguj się
Zaloguj się

zapomniałem hasła
 • Pierwsza pożyczka
 • Kolejna pożyczka

Ustaw kwotę pożyczki

MOŻESZ POŻYCZYĆ DO 1000 ZŁ ZA PIERWSZYM RAZEM * Możesz pożyczyć do 1800 zł za drugim razem * Możesz pożyczyć do 2300 zł za trzecim razem * Możesz pożyczyć do 2600 zł za czwartym razem * Możesz pożyczyć do 3000 zł za piątym i każdym kolejnym razem *
 • 100
 • 1000
 • 2100
 • 3000

Na ile dni?

 • 1
 • 6
 • 12
 • 19
 • 25
 • 30
dni

Szczegóły:

Pożyczka
Prowizja
Razem do spłaty
RRSO
Termin spłaty
Formularz informacyjny

Sprawdź reprezentatywny przykład pożyczki

* W zależności od oceny zdolności kredytowej

Infolinia 7:00 - 23:00
Rozpatrywanie wniosków 8:00 - 22:00

1
Wybierz kwotę oraz termin pożyczki
2
Przelej 0,01 zł ze swojego rachunku bankowego na jedno z naszych kont
3
Poczekaj na rozpatrzenie wniosku

Infolinia 7:00 - 23:00
Rozpatrywanie wniosków 8:00 - 22:00

© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 66 80 80. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

RRSO w przypadku pierwszej pożyczki w ramach promocji wynosi 0%. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki - 1000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 30 dni, oprocentowanie 0%, opłata przygotowawcza 0%, prowizja 281,08 zł, RRSO-1936,31%. Całkowita kwota do zapłaty 1281,08 zł (stan na dzień 12.12.2015)

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek karnych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, liczonej od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami pisemnych wezwań do zapłaty przesyłanych listem poleconym w 30 oraz w 60 dniu od ostatniego dnia okresu trwania pożyczki w wysokości 10,00 PLN za każde takie wezwanie. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Pożyczkobiorca posiada możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Przedłużenie takie nie odbywa się automatycznie, jest zależne wyłącznie od woli Pożyczkobiorcy i odbywa się po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę opłaty za przedłużenie, której wysokość jest uzależniona od kwoty pożyczki oraz terminu przedłużenia.